top of page
Zastopanje tujih in domačih glasbenikov

Glasbena agencija im.puls zastopa vrhunske tuje in domače glasbenike in ansamble, za katere je prepričana, da znajo s svojo "glasbeno govorico" navdušiti občinstvo. Skrbi za njihovo promocijo in medijsko prisotnost.

Oblikovanje in posredovanje glasbenih programov
za koncerte in druge dogodke

im.puls posreduje oz. oblikuje za svoje naročnike kot so npr. koncertni prireditelji, podjetja in full-servis oglaševalske agencije kakovostne in preverjene glasbene programe in projekte, ki so prilagojeni naročnikovim potrebam.

Izpeljava glasbenih projektov / koncertov

Glasbeni projekti so zahtevni s finančnega in organizacijskega vidika. Ob znatnem finančnem vložku v program, si organizatorji dogodka naj ne bi privoščili slabe izpeljave izbranega programa, ki bi izničila njihova naprezanja po "enkratnosti" samega dogodka. Glasbena agencija im.puls bo poskrbela na osnovi 18-letnih izkušenj na področju glasbenega managementa za optimalno izpeljavo glasbenega programa v danih možnostih.

Priprava marketinških planov in strategij za glasbenike in glasbene projekte priprava marketinških planov in strategij za glasbenike in glasbene projekte

im.puls pripravlja marketinške plane in strategije za glasbene projekte in posamezne glasbenike. Zgolj visoka kakovost "produkta", najsi gre za izvajalca ali projekt dandanes,
v že skoraj nasičenem kulturnem prostoru, za uspeh ne zadošča več. Za glasbenike in glasbene projekte je potrebno izdelati ustrezno dolgoročno strategijo in jih na osnovi njihovih kvalitet ustrezno pozicionirati.

Svetovanje

im.puls opravlja storitve svetovanja na področju celotnega glasbenega managementa (organizacija koncertov, stiki z javnostmi, oglaševanje, dizajn, grafična priprava in tisk tiskovin itd.).

bottom of page